FANDOM


TalambuhayEdit

Si Mayette Bayuga ay isang freelancer, at nabuo niya ang mga kwento niya sa pagitan ng pagtatrabaho bilang researcher, page-edit at pagpu-proofread, pagsasalin, pagsusulat, at iba pang gawain sa iba’t ibang institusyon.Nagtapos siya ng MA in Literature sa Ateneo de Manila University.

Dalawa sa mga sinulat niya ang nanalo ng Carlos Palanca Memorial Awards for Literature: ang “Rosal” (unang gantimpala, 1993) at “Ang Baliw” (ikalawang gantimpala, 1997).

Mga Maikling Kuwentong NaisulatEdit